secretaris@hs-utrecht.nl

hs-utrecht
handbalschool

  Kruisboog 32, 3994 AE Houten

EINDELIJK! We gaan weer van start!!

Gelukkig gaan we weer beginnen en kunnen we elkaar weer zien en samen trainen.

Doordat we nog niet naar binnen mogen gaan we buiten verder, dit zal zijn op het veld van HV

Celeritas in Bunnik. Omdat we niet de enige zijn die buiten trainen zijn de trainingstijden aangepast

naar de beschikbare ruimte op het veld.

Tot dat het anders aangegeven wordt is de trainingstijd voorlopig van 10:30 tot 12:30. De trainingen

staan zoals jullie gewend zijn onder de leiding van onze toptrainers, zij gaan er met jullie voor zorgen

dat we weer kunnen genieten van handballen met elkaar.

Voor de ouders/verzorgers:

Wij hanteren vanzelfsprekend de RIVM richtlijnen. Los van uw persoonlijke mening, verzoeken wij u

dan ook om deze nauwgezet te volgens. Wij als Handbalschool Utrecht mogen bij HV Celeritas

gebruik maken van de faciliteiten. Het niet naleven van de richtlijnen kan bij een controle

consequenties hebben voor zowel de HSU als HV Celeritas, we willen niet nu we weer beginnen het

risico lopen te moeten stoppen.

Aanvullend:

- Het toilet is toegankelijk

- Bidons kunnen gevuld worden

Namens het bestuur en de trainers, tot komende zaterdag!

Thu, 15 April