secretaris@hs-utrecht.nl

hs-utrecht
handbalschool

  Kruisboog 32, 3994 AE Houten

Organisatie

Bestuur HS-Utrecht

voorzitter

voorzitter@hs-utrecht.nl

Mark de Jong

penningmeester

penningmeester@hs-utrecht.nl ------------------------------

Marcel Bos

secretaris en notulist

secretaris@hs-utrecht.nl

Christa de Bruijn-Rosier

vice-voorzitterTaken bestuur

Het bestuur heeft de verantwoording voor het inhuren van zaalruimte, lidmaatschap, betalingen, bezetting van de trainingsgroepen, kleding, behandelen van e-mails en brieven, contactpersoon voor ouders/verzorgers/verenigingen, overleg met het NHV(Nederlands Handbal Verbond) en andere handbalscholen en het welzijn van de deelnemers van de handbalschool.

Contactpersonen van verenigingen betreffende HS-Utrecht:Wendy Clerx

HV Omega