secretaris@hs-utrecht.nl

hs-utrecht
handbalschool

  Kruisboog 32, 3994 AE Houten

Organisatie

Bestuur HS-Utrecht

Gert-Jan Teeuwissenvoorzitter ----------------------------------------------------------------------------------------

penningmeester
Ellen Vermeulenalgemeen bestuurslid  

secretaris
Christa de Bruijn-Rosiervice-voorzitter
Marcel Bosnotulist

Taken bestuur

Het bestuur heeft de verantwoording voor het inhuren van zaalruimte, lidmaatschap, betalingen, bezetting van de trainingsgroepen, kleding, behandelen van e-mails en brieven, contactpersoon voor ouders/verzorgers/verenigingen, overleg met het NHV(Nederlands Handbal Verbond) en andere handbalscholen en het welzijn van de deelnemers van de handbalschool.

Contactpersonen van verenigingen betreffende HS-Utrecht:

Erik GoedegebuureHV Nijenrodes
Wendy ClerxHV Omega